Szanowni Rodzice,

Informuję, że decyzją Burmistrza Gminy Baborów przedszkola na terenie naszej gminy pozostają zamknięte do 24 maja br. - w trosce o bezpieczeństwo zarówno najmłodszych mieszkańców gminy a także ich rodziców oraz personelu przedszkola.

Jednocześnie mamy świadomość, że sytuacja, w której się znaleźliśmy zmienia się dynamicznie. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i odesłanie ich w formie skanu, zdjęcia na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub doręczenie w formie papierowej do skrzynki podawczej zamieszczonej przy wejściu głównym do budynku ZSP w Baborowie przy ul. Wiejskiej 5a.

 

 

jak dezynfekowac_rece_m

jak myc_rece_m

maseczka m

rekawice m

 

Przedszkole m

 

    Informuję, iż w wyniku czynności rekrutacyjnych do Publicznego Przedszkola w Baborowie na rok szkolny 2020/2021 zakwalifikowane zostały wszystkie dzieci, których rodzice do godz. 13.00 w dniu 17.04.2020r. złożyli w formie elektronicznej lub papierowej deklaracje o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym lub wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

    Wszystkich rodziców proszę o dostarczanie kompletnych deklaracji i wniosków wraz ze stosownymi załącznikami w ciągu 7 dni roboczych począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w przedszkolach. Kompletne dokumenty można dostarczać również wcześniej do skrzynki podawczej na budynku ZSP w Baborowie, przy ul. Wiejskiej 5a. 

    Kolejne zgłoszenia dzieci do przedszkola na rok 2020/2021 rozpatrywane będą w terminach przewidzianych w postępowaniu uzupełniającym.

 

 

Festiwal

"Festiwal GIGANCI DOMOWEJ SCENY" - regulamin

 

 ZASADY

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BABOROWIE

     W czasie ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła Il w Baborowie związanego z zagrożeniem epidemiologicznym zadania dydaktyczno- wychowawcze są realizowane na odległość.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493)

Rozrządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 492)

 

I. Zasady kształcenia na odległość określają:

  1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowanie i zasad nauczania oraz oceniania na odległość począwszy od 25.03.2020r.
  2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami, w tym sposób konsultacji z rodzicami.
  3. Tygodniowi zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach.
  4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.
  5. Możliwości modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
  6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów oraz rodziców o postępach ucznia w  nauce i uzyskanych przez niego ocenach.
  7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

<<Czytaj całość>>

 

Szanowni Państwo,

W związku ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli spowodowanego zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej w okresie od 24 marca do 10 kwietnia br., w ten sposób, że wszelkie dokumenty przyjmowane są w formie elektronicznej - skanu lub zdjęcia, które należy przesłać na adres email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Wskazane jest przesyłanie wiadomości zawierających dane osobowe w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło przesyłane jest w osobnym mailu.

 

 

Szanowni Państwo,
zebrania zespołów ds pomocy psychologiczno- pedagogicznej w dniach 12-25.03.2020r.
oraz zebrania rodziców w dniu 25.03.2020 r. są odwołane.


O nowych terminach zebrań zostaniecie Państwo powiadomieni.

Alicja Szuba

 
More Articles...
22317432
22449052